Bất động sản dưỡng lão sẽ là “mỏ vàng” nếu vượt qua được định kiến

Savills cho rằng, tại Việt Nam đang có 1 nghịch lý so với thế giới. Nghĩa là dân số nước...