Sôi động nhịp sống mới ở thành Vinh

Năm 2021 là năm đặc biệt với đô thị Vinh khi ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 khiến...