Được và mất gì khi mua nhà Dự án Ecopark Vinh vào đợt mở bán đầu tiên?

Tuỳ thuộc vào quy mô, số lượng và thời gian xây dựng mà mỗi dự án sẽ có từng đợt...