Nhà phố Vịnh Đảo Ecopark Vinh với 2 mặt tiền kinh doanh

Một cơ hội đầu tư mới tại Khu đô thị Eco Central Park mang tên Nhà Phố Vịnh Đảo Ecopark...