Bảo tồn thiên nhiên và văn hoá bản địa trong thiết kế của Bill Bensley

Bề dày văn hóa, lịch sử và kiến trúc đặc trưng của Việt Nam mang lại cho Bill Bensley nguồn...