Yếu tố hạ tầng thúc đẩy bất động sản khu Đông Hà Nội

Một trong những khu đô thị tại thị trường Gia Lâm đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới...