Ngói Lưu Ly – Dấu ấn một vương triều khơi nguồn cảm hứng thiết kế Ecopark Sofitel Villa

Sau khi Huế được chọn là kinh đô, trong khoảng 1802 – 1810, để cung ứng gạch ngói cho công...