Pháp lý dự án Ecopark Vinh: Lâu dài, vĩnh viễn hay 50 năm?

Đối với dự án Ecopark Vinh, Chủ đầu tư sẽ mang đến khách hàng những sản phẩm pháp lý sở...