Phong cách Indochine: Bản giao hưởng êm dịu giữa nét đẹp Tây và Á Đông

Phong cách Indochine lúc đầu mang đậm đặc bản sắc Pháp do quá trình đô hộ Pháp áp đặt nhiều...