Tốc độ phát triển kinh tế tại Vinh – những con số biết nói

Không dừng lại ở những dư địa về du lịch, giải trí,… Tập đoàn Ecopark đã mang tới Vinh “làn...