Từ những bóng hồng “sắc nước hương trời” trong cuộc đời vua Bảo Đại đến biệt thự Ecopark Sofitel Villa

Có thể nói, những bóng hồng bên cạnh vua Bảo Đại đều là những giai nhân tuyệt sắc, mỗi người...