Ecobus – chuyến xe chở những nụ cười về nhà, về với thiên nhiên

Nếu bạn hỏi tôi đâu là biểu tượng của Ecopark, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời bạn...