Tiềm năng vô hạn từ việc sở hữu shophouse Eco Central Park Vinh

Tại Thành phố Vinh xinh đẹp - thủ phủ của tỉnh Nghệ An, dự án Eco Central Park của nhà...